Project Support4You

 

Het project

Gilde Zeist heeft recent het project Support4You opgestart. Het project zet zich in om voortijdig schooluitval bij vmbo-opleidingen, in de leeftijdsgroep 12 tot 16 jaar, te voorkomen. Deze groep is kwetsbaar en schooluitval kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van de kinderen.

 

Werkwijze

In dit project proberen we schooluitval te voorkomen door de leerlingen extra aandacht te geven, te stimuleren en hen te helpen met het ontwikkelen van een toekomstperspectief. Hierdoor worden de kansen van de leerling vergroot om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt of bij het kiezen van een vervolgstudie. Uit ervaringen in andere plaatsen blijkt dat na een periode van coaching duidelijke verbeteringen in de leerprestaties, houding en gedrag, een betere relatie met de ouders en andere volwassenen kan ontstaan. Leerlingen groeien, worden zelfverzekerder, zijn meer gemotiveerd en verbeteren hun communicatieve en sociale vaardigheden. De voordelen gelden niet alleen voor de leerlingen, ook coaches steken er veel van op.
 

Een coach begeleidt één op één een leerling. Wekelijks of tweewekelijks wordt in een gesprek van maximaal een uur besproken hoe het op school gaat en welke problemen de leerling is tegengekomen. Gezamenlijk, coach en leerling, wordt naar oplossingen gezocht en worden mogelijkheden aangeboden. De coach schetst mogelijke toekomstperspectieven.

De coaches worden speciaal getraind in het coachen van 12- tot 16-jarige scholieren. In het gezamenlijk overleg van de coaches worden ervaringen gedeeld zodat ook op deze wijze kennis en ervaring van de coaches wordt vermeerderd.


Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, zie hiervoor Contact.