Project SamenSpraak

Doel
Het project SamenSpraak helpt om in Nederland wonende anderstaligen te leren beter de Nederlandse taal te beheersen. SamenSpraak vergroot daarmee hun zelfredzaamheid en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt .Hierdoor zullen ze zich beter thuis gaan voelen in onze maatschappij en beter integreren.

Werkwijze
Als een taalvrager (-ster) geplaatst wordt bij SamenSpraak wordt hij of zij aan een taalcoach gekoppeld. Er wordt één op één gewerkt wat zorgt voor maatwerk.
De vrijwilligers(-sters) die als taalcoach bij SamenSpraak werken hebben in principe éénmaal per week contact met de taalvrager. De tijdsduur is gemiddeld anderhalf uur. Hierbij wordt geen les gegeven maar geoefend met datgene wat voor de anderstalige belangrijk is. De nadruk ligt op conversatie.De onderwerpen worden door de taalvrager aangegeven en anders door detaalcoach.
Gedurende een jaar begeleidt de taalcoach de taalvrager maar als dit nodig is wordt deze periode na overleg verlengd. Wel wordt vanaf het begin van de begeleiding gewerkt aan het zelf lerend vermogen van de taalvrager zodat deze na de begeleidingsperiode zelfstandig de taalvaardigheid verder kan vergroten.
In overleg wordt de plaats van de gesprekken gekozen: thuis bij de taalcoach, bij de taalvrager of in een openbare ruimte zoals het gemeentehuis of de bibliotheek.
Uit praktische overwegingen werken wij alleen met taalvragers en taalcoaches die woonachtig zijn in de gemeente Zeist. Voor de taalcoach, die als vrijwilliger geen vergoeding krijgt, ligt de voldoening in het bereiken van resultaat bij de taalvrager en het verrijken van het inzicht in de cultuur van andere bevolkingsgroepen.

Projecteam
Het projectteam bestaat uit de projectleider en een of meer coördinatoren. De taalcoaches werken zelfstandig maar worden ondersteund door het projectteam, en uiteraard indien er zich problemen voordoen. Het nodige materiaal wordt aan de taalcoaches verstrekt. Het projectteam houdt de intakegesprekken zowel met de taalvragers als met aspirant taalcoaches. Aan de hand hiervan wordt een profiel gemaakt dat gebruikt wordt voor een goede match tussen taalvrager en taalcoach.


Wat verwachten wij?

Van de taalvrager:

  • basale kennis van de Nederlandse taal;
  • goede motivatie.
     

Van de taalcoach:

  • goede beheersing van de Nederlandse taal;
  • voldoende tijd voor de wekelijkse contacten en de hierbij benodigde voorbereiding;
  • inlevingsvermogen voor mensen uit een andere cultuur;
  • en vooral geduld….  

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider.
Zie hiervoor Contact.