Projecten algemeen

Het werk van het Gilde is zo veel mogelijk in projecten geregeld. Van de projecten is goed omschreven wat de doeleinden zijn en wie in het projecteam werken. Hierdoor kunnen we op veel gebieden activiteiten ontplooien.

Voor de organisaties waarmee we samenwerken is het ook prettig dat men weet met wie men samen werkt. Dit levert een grote slagvaardigheid en flexibiliteit.

Meer informatie over onze projecten kunt u vinden via het linker menu.