Project Coach4you

 

Het project

Niet voor ieder kind verloopt de overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs even gemakkelijk. Kinderen die naar verwachting problemen zullen ondervinden tijdens de overgang van het ene schooltype naar het andere kunnen worden begeleid door een coach van het project Coach4you van Gilde Zeist.

Dit project heeft tot doel vroegtijdige schoolverlating te voorkomen.

 

Werkwijze

De docent van de basisschool bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor deelname aan het project, bespreekt dat met de leerling en de ouders/verzorgers en meldt de leerling aan bij Gilde Zeist.

Hierna vindt, met de leerling en de ouders/verzorgers, een intakegesprek plaats. Op basis van dit gesprek wordt bepaald of de leerling mee kan doen met het project.

Een positieve inzet van alle betrokkenen is een voorwaarde voor deelname.

Vervolgens wordt een gesprek tussen leerling, ouders/verzorgers en een coach tot stand gebracht. Indien alle betrokken partijen samen verder willen, wordt de koppeling bekrachtigd.

De koppeling vindt plaats in de tweede helft van het laatste leerjaar (groep 8) van de basisschool. De eerste maanden van het contact worden gebruikt om elkaar te leren kennen en een basis van vertrouwen op te bouwen.

De coach komt gedurende het eerste leerjaar van het middelbaar onderwijs wekelijks bij de leerling thuis. Er dient daarbij ook minimaal één van de ouders/verzorgers in huis aanwezig te zijn.

 

Tijdens deze bezoeken:

  • heeft de coach aandacht voor de aanpak, planning, overhoren van het huiswerk. De coach gaat mee naar de bibliotheek voor informatie of biedt hulp bij het verkrijgen van informatie via internet;
  • worden vragen of problemen die over school spelen besproken en wordt de leerling ondersteund bij het oplossen daarvan;
  • worden de ouders/verzorgers geïnformeerd over de gang van zaken op school;
  • worden de ouders/verzorgers gestimuleerd om naar ouderavonden te gaan; desgewenst gaat de coach met hen mee;
  • stimuleert de coach deelname aan het sport- en verenigingsleven.

De praktijk leert dat persoonlijke aandacht voor de leerling en het betrekken van de ouders/verzorgers tot goede resultaten leidt.

Wanneer zowel de leerling als de ouders/verzorgers in staat zijn de goede lijn vast te houden, wordt het contact beëindigd. In principe is dit bij het begin van het tweede leerjaar van de middelbare school.

In een korte voorlichtingsfilm laten we u zien hoe de werkwijze van Coach4you verloopt.
Om het filmpje (6 min.) te zien, klik hier  Start de film.

 

De coaches

Gezien het belang voor de leerlingen stellen wij de volgende eisen aan de coaches.

Ze dienen:

  • affiniteit te hebben met kinderen in de leeftijd van 12 jaar;
  • minimaal een HBO werk- en denkniveau te hebben;
  • zich, na het tot stand komen van een koppeling, voor tenminste 1 ½ jaar te verbinden;
  • deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten en
  • de aangeboden scholingen, gegeven door professionele organisaties, bij te wonen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, zie hiervoor Contact.